เพลง ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข  

G    
    ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้า
               C          G
เวลาของโลกก็ถึงที่สุด
                                           D7
และพระเยซูกลับมารับเราไปสวรรค์
    G
    สานุศิษย์ที่รอดชีวิตในโลก
       C               G
พระเจ้าจะรับเป็นบุตร
                                  D7        G
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น
                  G
  *        ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
                             D7
       ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
             G
       ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข
                                 D7        G
       ครั้นเรียกชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั้น
             G 
    ให้เร่งทำการของพระเยซู
         C             G
ตั้งแต่เวลาเช้าจนค่ำ
                                                   D7
และกล่าวถึงความรักพระองค์จนสิ้นชีวัน
             G 
เมื่อเสร็จงานของพระคริสต์
                 C              G
ในโลกนี้ทั้งสิ้นที่เราควรทำ
                                  D7        G
ครั้นตรวจชื่อเบื้องบนชื่อข้าก็อยู่ที่นั่น (*)