เพลง ครอบครัวรักและผูกพัน  

ครอบครัวรักและผูกพัน
Intro
 C             Em     F                   C
เราทุกคนต่างรู้ ว่ามีความแตกต่างกัน
          Am              Em     F
แต่พระองค์ทรงนำมาร่วมกัน
                 G
ในพันธสัญญา
     C             Em     F                  C
แม้เราไม่เคยจะคิด ว่าจะทำได้อย่างไร
       Am           Em
เหตุไฉนเราจึงรักกันและกัน
  F           G 
มากขึ้นทุกวัน
         C                       Em         F
1 ในครอบครัวเรา ครอบครัวรักผูกพัน
    Dm           G           C
ทุกคนต่างมีภาระห่วงใยกัน
       C                    Em         F
ดุจเกลียวสัมพันธ์ ผูกพันกันมั่นคง
    Dm                G           C
จะนานเพียงใดรักไม่เสื่อมคลาย
 
2 บางครั้งอาจมีปัญหา
 
ให้เราร่วมกันฝ่าฟัน
 
เพราะพระองค์สอนให้เราแบ่งปัน
 
ความรักมากมาย
 
ไม่ท้อไม่เคยหวั่นไหว
 
ไม่สงสัยกลับไว้วางใจ
 
เราเชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่
 
ผู้ทรงนำหน้าเราไป
 
3 ในครอบครัวเรา ครอบครัวรักผูกพัน
 
ทุกคนต่างอธิฐานเผื่อกัน
 
ต่างหนุนใจกัน กอดคอกันและก้าวเดิน
 
ดำเนินชีวิตดุจเป็นหนึ่งเดียว