เพลง ครองราชย์องค์พระเยซู   Reign King Jesus reign

       D         Bm       Asus  A
    ครองราชย์องค์พระเยซู
               G       A       A7      D    Asus  A
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
   D         Bm           Asus  A
ครองราชย์องค์พระเยซู
                G      A       A7      D
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
D7          G       A         D           D7
* ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า
         G       A            D      Asus     A7
ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์
      D                  G      Em
ด้วยว่าพระองค์ ทรงสมควรจะ
         D   A  A7   D
ครองราชย์  ครองราชย์
ครองราชย์องค์พระเยซู
Reign King Jesus reign 
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
Over all the nation of the earth

ให้แผ่นดินเต็มด้วย
Let the whole earth be
พระสิริของพระเจ้า 
Filled with the glory of the Lord

ให้ประชาชาติเฝ้า
Let the peoples come
ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์ 
Let them bow before thee

ด้วยว่าพระองค์ทรงสมควร
For thou alone art worthy 
จะครองราชย์ ครองราชย์
To reign reign reign