เพลง คนโง่สร้างบ้าน  

E                                    B7
    คนโง่สร้างบ้าน  สร้างบ้านไว้บนดินทราย
     B7                          E
คนโง่สร้างบ้าน  สร้างบ้านไว้บนดินทราย
     E                            B7
คนโง่สร้างบ้าน  สร้างบ้านไว้บนดินทราย
         E         B7     E
เมื่อพายุและลมพัดมา  

( เมื่อฝนตกหนัก และน้ำก็ไหลเชี่ยว (3) 
บ้านหลังนั้น  ก็พังทลาย

คนมีปัญญา สร้างบ้านไว้บนศิลา (3)
เมื่อพายุ และลมพัดมา

เมื่อฝนตกหนัก และน้ำก็ไหลเชี่ยว (3)
บ้านหลักนั้นยังตั้งมั่นคง )