เพลง คนโง่คนที่เข้าใจ  

Intro : A / B / G#7 C#m7 B / A D / E
     E        B    A               E 
    คนโง่รำพึง อยู่ในใจของเขา     
  A              Am7          E     B7            
แต่ละคนต่างร้องไม่มีพระเจ้า
      E           B     A              E 
และยังไม่ยำเกรง องค์พระเยซูคริสต์     
 A              Am7                   E
จิตวิญญาณก็ยิ่งเลวทรามเสื่อมลง
     E          B     A                     E
    คนที่เข้าใจจะเดินในความชอบธรรม     
 A           Am7                     E   B7
จะยำเกรงถวายพระเกียรติพระเจ้า
 E                B            A             E       
พระเนตรพระองค์   มองลงมาจากสวรรค์       
 A                 Am7                 E    E7
ทรงมองดูและพร้อมกระทำตอบแทน
       A       B        G#7           C#m7
       ส่วนข้าพระองค์   จะรักด้วยสิ้นสุดจิต
    A         F#7       B7      E7
       จะร้องสรรเสริญเชื่อและวางใจ
        A       B    G#7      C#m7
       จะรับใช้พระองค์   จนชีวิตมลาย
 F#m7                  B7              E
       ถวายพระเกียรติพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่