เพลง คนปกติไม่ต้องการหมอ  

E                   A       E
    คนปกติไม่ต้องการหาหมอ
 E                                  B7  
แต่คนเจ็บนั้นที่ต้องการหาหมอ
 E                    A            E
พระเยซูมิได้มาเพื่อเรียกคนดี
 E      B7       E  
แต่มาเรียกคนบาป
     A                  E
    ให้กลับใจเสียใหม่
 E                 B7  
ให้กลับใจเสียใหม่
 E                   A             E
พระเยซูมิได้มาเพื่อเรียกคนดี
 E      B7       E
แต่มาเรียกคนบาป