เพลง ขอใกล้พระองค์   Draw Me Lord

D                     G   A        Bm (A/Bm)
    โปรด(ขอ) ให้ฉัน ใกล้พระองค์(3)
          Em     A  (D)
เพื่อรับใช้พระองค์
O draw me Lord
And I'll run after You