เพลง ขอเชิญท่านผู้วางใจ  

A                  E           A          E
ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย
     F#m        C#m      B7            E
เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
   C#m      Bm         C#m          E     E7
มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม
      A                             
  **เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
             Bm          C#m    E         A
      เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ
 A                      E            A                E
ส่องแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล
       F#m      C#m        B7                 E
ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง
    C#m       Bm        C#m                E     E7
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง
 A                          E        A              E
จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์ในวิมาน
       F#m         C#m        B7          E
ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและสากล
 C#m     Bm  C#m       E           E7
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม
  A                     E           A            E
สรรเสริญข้าถวายชัย   พระเยซูผู้ช่วยได้
     F#m        C#m     B7            E
พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี
  F#m     C#m           B7      E
ดำรัสพระบิดา   มาปรากฏเป็นภูมิ