เพลง ขอเจิมเถิด   Anointing, Fall On Me

D     F#m7  Bm7    Em7    A7sus
    ขอเจิม     เถิด     พระวิญญาณ      
   F#m   Bm7  Em7    A7sus
ขอเจิม    เถิด   พระวิญญาณ
               D7  
โปรดเจิมโดยฤทธา ของพระวิญญาณ
Gmaj7 C9 
เสด็จ    มา
        Em7      A7sus     D  A
โปรดเถิด    ขอเจิม    ในใจ
F#m7  Bm7 Em7        A7sus  
* ขอสัมผัสที่ปากและหัวใจ
F#m7 Bm7  Em7         A7
   เติมชีวิตข้า       ให้เต็มล้น
              D7      
โปรดเจิมโดยฤทธา ของพระวิญญาณ  
Gmaj7 C9 
เสด็จ    มา
       Em7           A7sus   D
โปรดเถิด      ขอเจิม     ในใจ
Anointing, fall on me
Anointing, fall on me
Let the power of the Holy Ghost
Fall on me
Anointing fall on me

*Touch my hands, my mouth, and my heart,
Fill my life, Lord, every part
Let the power of the Holy Ghost
Fall on me
Anointing fall on me