เพลง ขอถวายพระสิริ (พิษณุ ไทรงาม)  

C          G                F                 C           
ขอถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 
  Am        Em        Dm  Gsus G
ผู้สมควรแก่การสรรเสริ¬ญ
C                G             F                 C       
ขอโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด 
     Am        G     C
เราพร้อมใจนมัสการ
             Am          Em           F          C
**แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ เต็มไปด้วยสง่าราศี
         Am              Em            Bb               G
แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริ¬ยกชูพระนาม
         Am       Em                     F              C
แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี เพราะพระองค์ประทานชีวี
           Dm         G                     C  Am
เราเปรมปรีด์ิในพระสิริองค์ผู้ทรงพระชนม์
            Dm        G               C 
เราเปรมปรีด์ในพระสิริตลอดนิจนิรันดร์
    Ab               B           Gsus   G 
**ขอพระเกียรติ พระสิริ และคำสรรเสริ¬ญ
Ab          B            C
   จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์ (ซ้ำ)