เพลง ขอตอบแทนพระคุณ  


        F        Bbmaj7        F        Bbmaj7 
Intro:                             
 
        F 
A1       ขอบพระคุณ       
        Bbmaj7        F 
          ในทุกสิ่ง       ที่พระองค์ประทาน       
        Bbmaj7        Dm7 
          ในทุกทาง       ที่ข้าเดินติดตาม       
        Eb 
           รู้ ว่าพระองค์       ดูแล
        Bb/C        Csus        C 
           รู้ ว่าพระองค์       ทรงนำ               
 
        F 
A2       ขอบพระคุณ       
        Bbmaj7        F 
ไม่ว่าข้า       ต้องเผชิญสิ่งใด       
        Am7        A        Dm7 
ข้าไม่กลัว       และจะไม่       หวั่นไหว       
        Gm7 
พระองค์ทรงเป็น       กำลัง
        Csus        C 
เป็นพลัง       แห่งชีวิต       
 
        Dm7        Am7 
Hook (F) ข้า       เชื่อและไว้วางใจ       
        Bb        F2        F 
              ข้าพร้อม       จะทำตามพระทัย              
        Gm7 
  มอบถวาย       สิ่งที่มี
        Am7 
  แด่พระเจ้า       ผู้แสนดี
        Bb        Csus        C 
  ชีวิตนี้       ขอตอบแทนพระคุณ               
        Dm7        Am7 
  ข้าเชื่อ       และไว้วางใจ       
        Bb        F2        F 
  ข้าพร้อม       จะทำตามพระทัย              
        Gm7        C 
  สิ่งเดียว       ที่จะทำ       
        Am7        Dm7 
  ตลอดวันคืน       ในชีวิต       
        Gm7        Csus        F 
        คือขอบพระคุณ       พระเจ้า       
 
        F        Bbmaj7        F        Bbmaj7 
Midtro:                             
 
        Dm7        C/E        Eb        Bb C Dsus D 
Solo:                                
 
        Em7        Bm7 
Hook (G) ข้า       เชื่อและไว้วางใจ       
        C        G2        G 
               ข้าพร้อม       จะทำตามพระทัย              
        Am7 
   มอบถวาย       สิ่งที่มี
        Bm7 
   แด่พระเจ้า       ผู้แสนดี
        C        Dsus        D 
   ชีวิตนี้       ขอตอบแทนพระคุณ               
        Em7        Bm7 
   ข้าเชื่อ       และไว้วางใจ       
        C        G2        G 
   ข้าพร้อม       จะทำตามพระทัย              
        Am7        D 
   สิ่งเดียว       ที่จะทำ       
        Bm7        Em7 
   ตลอดวันคืน       ในชีวิต       
        Am7        Dsus        Em7        D 
          คือขอบพระคุณ       พระเจ้า               
        C        Dsus        G 
          คือขอบพระคุณ           พระเจ้า       
        G        Cmaj7        G        Cmaj7        G 
Outtro: