เพลง ขอจงถวายมงกุฎ  

D       Bm     G          D          G       A
    ขอจงถวายมงกุฎ   แด่พระคริสต์บนบัลลังก์
      D       Bm       E      A      G   A      G           A
ฟังเสียงดนตรีแห่งเมืองสวรรค์ บรรเลงไพเราะเสียงดัง
     D                G           E                    A
จิตเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิด สรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่
        D        G     Em        D      G           A        D
สรรเสริญพระผู้ประเสริฐ ล้ำเลิศ ตลอดกาลนานสืบไป
      D             Bm    G        D      G       A
    สรรเสริญพระผู้ทรงรัก   จงดูพระหัตถ์สีข้าง
        D      Bm     E   A     G  A         G        A
รอยแผลเช่นนี้ชาวฟ้ารู้จัก   จึงร้องสรรเสริญไม่ว่าง
        D                   G       E                       A
เหล่าฑูตสวรรค์เบื้องบน ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า
       D         G      Em          D   G        A            D
เมื่อเห็นความรักทนทุกข์เหลือล้น เห็นอัศจรรย์เหลือเล่า
      D            Bm     G        D         G    A
    พระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุด อำนาจฤทธิ์เดชอนันต์
       D      Bm        E           A  G   A       G     A
พระเจ้าประทานพระวิญญาณ มาแต่เบื้องบนฟ้าสวรรค์
       D                G              E                   A
พระคริสต์ทรงไถ่มนุษย์   ชาวชนสรรเสริญทั่วกัน
      D          G        Em        D     G         A      D
จงกราบนอบน้อมพระเจ้าเบื้องฟ้า ตลอดเป็นนิจนิรันดร์