เพลง ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์  

         C         Am    F            C                        G7
1.       ขอจงถวายมงกุฎ    แด่พระคริสต์บนบัลลังก์
       C       Am         D7       G7            G/D     D         G7
       ฟังเสียงดนตรีแห่งเมืองสวรรค์    บรรเลงไพเราะเสียงดัง
       C       C7       F               D                        G7
       จิตเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิด    สรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่
       C                        F       C          F           G7        C
       สรรเสริญพระผู้ประเสริฐล้ำเลิศ    ตลอดกาลนานสืบไป

2.       สรรเสริญพระผู้ทรงรัก    จงดูพระหัตถ์สีข้าง
       รอยแผลเช่นนี้ชาวฟ้ารู้จัก    จึงร้องสรรเสริญไม่ว่าง
       เหล่าฑูตสวรรค์เบื้องบน    ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า
       เมื่อเห็น ความรัก ทนทุกข์เหลือล้น    เห็นอัศจรรย์เหลือเล่า
       
3.       พระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุด    อำนาจฤทธิ์เดชอนันต์
       พระเจ้าประทานพระวิญญาณมา    แต่เบื้องบนฟ้าสวรรค์
       พระคริสต์ทรงไถ่มนุษย์    ชาวชนสรรเสริญทั่วกัน
       จงกราบ นอบน้อม พระเจ้าเบื้องฟ้า    ตลอดเป็นนิจนิรันดร์
         C         Am    F            C                        G7
1.       Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne,
        C       Am         D7       G7            G/D     D         G7
       Hark! how the heavenly anthem drowns all music but its own.
        C       C7       F               D                        G7
       Awake, my soul, and sing of him who died for thee,
           C                        F       C          F           G7        C
       and hail him as thy matchless King through all eternity.

2.       Crown him the Lord of love; behold his hands and side,
       those wounds, yet visible above, in beauty glorified.
       No angel in the sky can fully bear that sight,
       thy praise and glory shall not fail throughout eternity.

3.       Crown Him the Lord of years, the Potentate of time,
       Creator of the rolling spheres, ineffably sublime.
       All hail, Redeemer, hail! For Thou has died for me;
       Thy praise and glory shall not fail throughout eternity.