เพลง ขอการเจิม  

  F#m       Bm  G    A              F#m    Bm   G    A
ขอการเจิม   หลั่งล้นมา          ขอการเจิม   ท่วมท้นข้า
             Bm           D                    G      D
ด้วยเดชขององค์พระวิญญาณ   ขอทรงเจิมใจข้า
         Bm    A       D
โปรดส่งการเจิมลงมา
F#m    Bm   G        A
สัมผัสข้า   แตะต้องในชีวิต
F#m       Bm   G       A
เติมข้าให้เต็ม   ท่วมจนมิด
             Bm
ด้วยเดชขององค์พระวิญญาณ
     G           C           Bm    A      D
ขอทรงเจิมใจข้า   โปรดส่งการเจิมลงมา