เพลง ขอการฟื้นฟู  

A         E       F#m      A
โปรดฟังเสียงเรา     เราทูลขอ
A         E           Bm7                   E
เรากระหายพระองค์        โปรดทรงสัมผัส
A         E              F#m                  E
โปรดอยู่ท่ามกลางเรา        เราต้องการพระองค์
D                       D/E
ขอพระองค์มา   เทการฟื้นฟู

Chorus
                A      E       F#m         E
เราต้องการเคลื่อนไปบนคลื่นแห่งพระสิริ
A  E    F#m         E
มีชีวิตสถิตในพระคุณ
A  E    F#m        E     D           D/E        E
ฟื้นใจเราองค์ทรงฤทธา   ให้โชติช่วงดังเปลวไฟ
              A   E    F#m            E
เราอยากให้พระองค์เยี่ยมเยียนพวกเรา
A   D       A            E
นมัสการต่อหน้าพระองค์
A  E  F#m   E     D    E   A/E /F#m/E
พระเยซูขอการฟื้นฟู   เทมา ณ ที่นี่