เพลง ก้าวเข้ามา  

D       F#m                          Bm
  ก้าวเข้ามาในครอบครัวแห่งความหวัง
    Em                                A7            D         F#m              Bm
มีพลังความรักเต็มอยู่ข้างใน  ทุกคนมีความจริงใจให้กับฉัน  
            Em     A7             D       D7
ห่วงใยกันแม้เป็นเวลาไม่นาน
             G      A7         D   Bm           Em       A7                     D   D7
     ฉันได้เก็บวันและเวลา         ที่ผ่านมาเก็บเอาความประทับใจ  
G   A7                      F#m          Bm        Em               A7        D    D7
แม้ยามเมื่อเธอเจอะเจอปัญหาใด    แต่ใจฉันยังห่วงหาและอาทร
    G    A7                      F#m              Bm
    และความรักของพวกเราจะไม่เปลี่ยน
 G   A7                F#m       Bm   Em                A7          D
แล้วความผูกพันเราจะมั่นคง     เก็บเอาไว้ในใจตลอดไป