เพลง กองทัพเกรียงไกร  

Dm 
    มันกระโดดเข้าในเมือง  
    Dm 
มันวิ่งบนกำแพง
A7                          
คือกองทัพเกรียงไกร
                          Dm
ประกาศพระคำพระเจ้า (2)
          Dm       C              D
    พระเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียง
     A7                 Dm   
ต่อกองทัพของพระองค์ (2)
Dm                                       
* จงเป่าเขาสัตว์ที่ ศิโยน ศิโยน  
 A7
  เปล่งเสียงปลุกบนภูเขาของพระเจ้า
Dm                                       A7
จงเป่าเขาสัตว์ที่ ศิโยน ศิโยน   
                   Dm
จงเปล่งเสียงร้อง