เพลง กลิ้งออกไป   Rolled away

E            
    กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป 
          B7               E    B7        E
บรรดาภาระหนักแห่งใจ   กลิ้งออกไป 
              A              E           A                    E
* บนกางเขนบุตรพระเจ้า ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา 
      B7                  E
ฮาเลลูยา  กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป 
         B7                E   B7         E    
บรรดาภาระหนักแห่งใจ  กลิ้งออกไป
กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป
บรรดาภาระหนักในใจกลิ้งออกไป
Rolled away, rolled away, rolled away
Every burden of my heart rolled away
(2 x)

บนกางเขนบุตรพระเจ้า ทรงเลือดไหลเพื่อไถ่เรา ฮาเลลูยา
Every sin had to go, 'neath the crimson flow hellelujah