เพลง กลิ่นหอม  

Intro : E  B  A  E  B  A
E                                         C#m
คนทุกคนต้องการพระเยซู   พระผู้ช่วยทรงเป็นทางนั้น
A                                      E    B  A           E   B  A
ทางสวรรค์ที่โลกจะไปถึงพระบิดา  ไปถึงพระบิดา
E                                     C#m
พระเยซูห่วงใยทุกคน  วางมือบนคนเจ็บป่วยให้หาย
A                                              E   B    A
คนทั้งหลายต้องการพระผู้ช่วยให้รอดบาป
          E   B    A        F#m              B
ผู้ช่วยให้รอดบาป   พระองค์ทรงรักโลก
E                    B                 A2  
* พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิต  ข้าจะเดินอยู่กับพระองค์
C#m           B             F#m7            A2                   
กี่เดือนปีจะอยู่อย่างนี้  ข้าจะเป็นกลิ่นหอมของพระองค์
E               B                     A2  
พระเยซูข้ารักทางพระองค์  ชีวิตข้าอยู่ในพระองค์
C#m           B                F#m7             A2                EBA                    
กี่เดือนปีจะอยู่อย่างนี้   ข้าจะเป็นกลิ่นหอมของพระเยซู
    E                                                C#m
    ข้าจะทิ้งความหลังที่พลาดพลั้ง  เดินในวันใหม่ที่สดใส
A                                      E   B    A
ทำให้คนได้สัมผัสกับทางของพระองค์ 
               E   B    A
กับทางของพระองค์
    E                                  C#m
  ข้าจะไปในนามพระเยซู  ให้พระองค์เป็นที่บูชา
A                                                  E     B  A  
คนทั้งหลายได้ชื่นชม  กลิ่นหอมของพระองค์
                   E     B  A  
กลิ่นหอมของพระองค์