พบเพลงที่มี "ย" 23 เพลง

ยกพระนาม (Lift Him Up) : ช้า, คีย์ Em
1.ลูกจะเข้าไปในการทรงสถิต ด้วยเครื่องบูชาแห่งคำสรรเสริญ ด้วยบทเพลงที่ลูกจะยกพระองค์ พรจงมีที่นามพระองค์ ...
ยกพระเยซู : เร็ว, คีย์ E
ยกพระเยซู ยกพระเยซู ยกพระองค์ให้ชาวโลกได้เห็น ...
ยกมือของท่าน (Lift up your heads) : ช้า, คีย์ A
ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา ...
ยกย่องพระเจ้าของเราขึ้น : เร็ว, คีย์ F
1.ยกย่องพระเจ้าของเราขึ้น องค์จอมราชาพระเยซูคริสต์ ...
ยกยอพระนาม : ช้า, คีย์ C
องค์พระบิดาเรายกยอพระนาม นมัสการเพราะเรารักพระองค์ ...
ยกเยซู (Highest Place) : ช้า, คีย์ D
ยกเยซู อยู่เหนือที่สูงสุด เพราะเยซู คือมหาปุโรหิต ...
ยอม : ช้า, คีย์ D
1.ข้าไม่เคยได้ไปยืนตรงหน้ากางเขน แต่ข้าเคยได้ยินคำพูดที่พระองค์ ...
ยังมีสายธาร : เร็ว, คีย์ D
ยังมีสายธารในพลับพลา พระเจ้า เปี่ยมด้วย ความชื่นบาน (2) ...
ยังสุดปลายแห่งแผ่นดิน (To The Ends Of The Earth) : เร็ว, คีย์ G
1.ความรักยิ่งใหญ่ เกาะกุมใจของลูกนี้ ทรงมีมั่นคง ...
ยามตะวันลับฟ้า : ช้า, คีย์ D
ยามตะวันลาลับฟ้า ถึงเวลาอธิษฐาน ...

ค้นหาตามตัวอักษร