พบเพลงที่มี "ท" 53 เพลง

ทรงครอบครอง (The Lord Reigns) : เร็ว, คีย์ D
*ทรงครอบครอง (x3) ให้แผ่นดินยินดี ...
ทรงชื่นบาน : ช้า, คีย์ A
อาทิตย์ในยามเช้าได้กล่าวถึงความรักของพระองค์ทุกวัน รักที่ช่างร้อนแรง ...
ทรงตรัส (You Said) : ช้า, คีย์ G
1.ทรงตรัส " ขอจากเรา เจ้าได้รับ ในทุกสิ่งต้องการ " ...
ทรงทำเพื่อเรา (For All You've Done) : เร็ว, คีย์ E
1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่ ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี ...
ทรงเป็นความหวังใจ (Hope of All Hearts) : ช้า, คีย์ C
โลกอาจดับสูญ พระองค์ดำรง ยามเผชิญความทุกข์ทน ...
ทรงเป็นชีวิต (You Are My World) : ช้า, คีย์ Em
1.องค์พระบิดาลูกต้องการเทิดทูนให้พระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งในชีวิตลูก พระเยซู องค์พระผู้ไถ่ที่รัก ทั้งหมดที่ลูกมี นั้นโดยพระองค์ D ...
ทรงเป็นที่รัก : ช้า, คีย์ D
พระเยซู พระเยซู พระองค์ทรง งามสง่า ส่องสกาวพราวตา กว่าดาว ประจำรุ่ง ...
ทรงเป็นนิรันดร์ (Through it All) : ช้า, คีย์ G
1.ทรงเป็นนิรันดร์ และตลอดไป แม้คืนเดือนผ่าน ฤดู ล่วงเลย ...
ทรงเป็นพระเจ้าของข้า : ช้า, คีย์ C
ทรงเป็นพระเจ้า เป็นจอมเจ้านาย ทรงเป็นพระศิลา เป็นจอมราชา ...
ทรงเป็นพระเจ้าผู้สมควรค่า (Great is the Lord) : ช้า, คีย์ A
1.ทรง...เป็นพระเจ้าผู้สมควรค่าแห่งการสรรเสริญ ในนิเวศอันบริสุทธิ์ขององค์พระเจ้า ...

ค้นหาตามตัวอักษร