พบเพลงที่มี "ด" 25 เพลง

ดวงใจของข้า : เร็ว, คีย์ Em
ดวงใจของข้า แม้จะวางวาย แต่พระองค์ยังเป็นกำลังใจ ...
ดวงใจของข้า : ช้า, คีย์ D
1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์ ข้าเข้ามาได้ โดยพระคุณของพระองค์ ...
ดวงใจข้ารัก : ช้า, คีย์ G
ดวงใจข้ารัก พระนิเวศพระเจ้า วิญญาณข้า ปรารถนาหาพระองค์ ...
ดวงใจฉันเฝ้าคอยพระองค์ : ช้า, คีย์ G
ดวงใจของฉัน สงบเฝ้าคอยพระองค์ ความรอดที่มาจากพระองค์ ...
ดวงใจเปรมปรีดิ์ : เร็ว, คีย์ F
ดวงใจเปรมปรีดิ์สนุกฤดีเรามาร้องเพลง สรรเสริญพระเจ้าสุขอุราร่วมกันบรรเลง ...
ด้วยความเชื่อ : เร็ว, คีย์ E
ด้วยความเชื่อ เปโตรเดินบนทะเล ไม่รวนเร เมื่อมองดูพระเยซู ...
ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น : เร็ว, คีย์ D
ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น ด้วยปากที่ข้าสรรเสริญ ด้วยใจที่โมทนา ข้าจะสรรเสริญพระองค์ ...
ด้วยรักจากหัวใจ : ช้า, คีย์ D
ด้วยรักจากหัวใจ จึงร้องเพลงสรรเสริญ ขอมอบจิตใจ รับใช้พระองค์ ...
ด้วยโลหิตที่เปลี่ยนแปลงใจ : ช้า, คีย์ D
1.ด้วยโลหิตที่เปลี่ยนแปลงใจ โดยโลหิตรักษาลูกไว้ ...
ดังนั้นไม่มี : เร็ว, คีย์ F
1.ดังนั้น ไม่มี ที่จะลงโทษใดๆ แก่ผู้ที่อาศัยใน พระเยซู ...

ค้นหาตามตัวอักษร