พบเพลงทั้งหมด 1109 เพลง

กองทัพพระคริสต์ (For the Lord is marching on) : เร็ว, คีย์ D
องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน ...
กางเขน (The Cross) : ช้า, คีย์ G
1. ข้าจะไม่ลืมไม้กางเขน ที่พระองค์ตายเพื่อเรา ชีวิตนิรันดร์กำหนดโดยพระองค์ ผู้มอบให้เราทุกสิ่ง ...
กายเดียวกัน (We are One Body) : ช้า, คีย์ F
*แม้เรามีหลายคน ยังรวมเป็นกายเดียว ...
ก้าวเข้ามา : ช้า, คีย์ D
ก้าวเข้ามาในครอบครัวแห่งความหวัง มีพลังความรักเต็มอยู่ข้างใน ทุกคนมีความจริงใจให้กับฉัน ...
ก้าวต่อไป : ช้า, คีย์ E
ก้าวต่อไป I หนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มา เราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไร ...
ก้าวทุกก้าว : ช้า, คีย์ G
องค์พระเจ้าของข้า ข้าจะร้องสรรเสริญต่อพระองค์ ในทุกเช้าข้าจะพบพระองค์ จะเรียนรู้และเดินในทางนั้น ...
กำลังในความรักพระองค์ (Power Of Your Love) : ช้า, คีย์ A
พระบิดาเบื้องบน โปรดประทานดวงใจ ชื่นบาน ...
เกลือและแสงสว่าง : เร็ว, คีย์ G
คริสเตียนเรา ต้องเป็นแสงสว่าง และเป็นดัง เกลือแหล่งแห่งความเค็ม ...
เกิดมาไม่เคยจะคิดเลย : เร็ว, คีย์ A
1.เกิดมาไม่เคย จะคิดเลย ว่าจะได้พบ...เจอ ผู้มีรักแท้ ไม่ผันแปร มั่นคงยืนยง ...
โกละโกธา : ช้า, คีย์ Bm
ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า ...

ค้นหาตามตัวอักษร