พบเพลงทั้งหมด 1111 เพลง

ฮาเลลูยา (Angus Dei) : เร็ว, คีย์ A
1.ฮา...เลลูยา ฮา...เลลู..ยา เพราะผู้ทรงฤทธิ์เดชาครอบครอง (x2) ...
ฮาเลลูยา (ร้องเพราะรักพระองค์) (Hallelujah) : เร็ว, คีย์ G
*ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ร้องเพราะรักพระองค์ ...
ฮาเลลูยา พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (Jesus is alive) : เร็ว, คีย์ Am
แผ่นดินสั่นไหว..ทั่วแหล่งหล้า ท้องนภามืดมิด ...
ฮาเลลูยา พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว (Jesus is Alive) : เร็ว, คีย์ G
1.ฮาเลลูยา พระเยซูเป็นขึ้นแล้ว ทรงมีชัยเหนือความตาย ...
ฮาเลลูยาแด่พระผู้ไถ่ : ช้า, คีย์ A
องค์พระเจ้า ฉันยืนอยู่ต่อบัลลังค์พระองค์ ท่ามกลางปวงชนทั่วทั้งโลกหล้า ...
ฮาเลลูยาพระเยซูทรงพระชนม์ - Jesus is alive : เร็ว, คีย์ C
ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์ ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์ ...
โฮซันนา : เร็ว, คีย์ G
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (2) ...
โฮซันนา (Hosanna) : ช้า, คีย์ E
ฉันเห็นพระสิริ งดงาม พระเยซู จะเสด็จมา ...
โฮซันนา (Hosanna) : ช้า, คีย์ E
ฉันเห็นพระสิริ งดงาม พระเยซู จะเสด็จมา ...
โฮซันนา (Hosanna) : ช้า, คีย์ E
1. ฉันเห็นราชาแห่งพระสิริ มาด้วยเมฆและไฟบนฟ้า ...

ค้นหาตามตัวอักษร