พบเพลงทั้งหมด 1112 เพลง

10000 เหตุผลเพื่อสรรเสริญ (10000 Reasons) : ช้า, คีย์ G
ขอถวายสาธุการ องค์ผู้บริสุทธิ์ นมัสการพระองค์ ขอเปล่งเสียงด้วยเพลงใหม่ ร้องสรรเสริญ พระนามผู้บริสุทธิ์ ...
Desert Song (Desert Song) : ช้า, คีย์ Bm
1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด ...
SAVIOUR OF THE WORLD (SAVIOUR OF THE WORLD) : เร็ว, คีย์ D
INTRO: D Em G Bm A (2 ครั้ง) นี่คือเวลาที่เธอและฉัน จะก้าวเข้าสู่ แดน คานาอัน ...
WAKE (WAKE) : เร็ว, คีย์ C
ในเช้าวันใหม่ ความหวังเฉิดฉาย เรายกพระนาม เพ่งมองพระองค์ ปรับหัวใจเรา ให้เหมือนพระองค์ ในทางที่เดิน ทรงประทับอยู่ ...
กราบลงพื้น (On Bended Knee I Come) : ช้า, คีย์ F
กราบลงพื้นลูกน้อยมาเฝ้า ด้วยดวงใจนอบน้อมและถ่อม ...
กลับมาชมพระพักตร์พระองค์ : ช้า, คีย์ D
มองพระพักตร์ องค์พระเย ซู กลับมา ชมพระพักตร์ อัศจรรย์ ...
กลิ้งออกไป (Rolled away) : เร็ว, คีย์ E
กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป ...
กลิ่นหอม : เร็ว, คีย์ E
คนทุกคนต้องการพระเยซู พระผู้ช่วยทรงเป็นทางนั้น ทางสวรรค์ที่โลกจะไปถึงพระบิดา ไปถึงพระบิดา ...
กองทัพเกรียงไกร : เร็ว, คีย์ Dm
มันกระโดดเข้าในเมือง มันวิ่งบนกำแพง ...
กองทัพของพระเจ้า : เร็ว, คีย์ G
กองทัพของพระเจ้า ก้าวเข้าสู่สงคราม ...

ค้นหาตามตัวอักษร