พบเพลงที่มี "อ" 66 เพลง

อันทางของคนชอบธรรม : เร็ว, คีย์ D
อันทางของคนชอบธรรม ทรงธรรมทรงนำมรรคา ...
อัลฟา โอเมกา พระเยซู : ช้า, คีย์ E
ทรงเป็นอยู่ก่อนกาลเวลา ทรงครอบครองก่อนมีชั้นฟ้า ทรงเป็นอัลฟา เป็นปฐมเบื้องต้น...พระเยซู ...
อัศจรรย์อัศจรรย์ : เร็ว, คีย์ E
อัศจรรย์ อัศจรรย์ พระเยซูของเรา พระบิดาองค์ถาวร ...
อาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่การกิน : เร็ว, คีย์ F
อาณาจักรพระเจ้าของของเรา ไม่ใช่การกินและการดื่ม (2) ...
อาโดนาย (Adonai) : เร็ว, คีย์ G
1. พระเจ้าแห่งนิจนิรันดร์ ความลับซ่อนในพระองค์ ทรงอยู่เหนือฟ้าและโลกา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ...
อาทิตย์ขึ้นสรรเสริญพระนาม (Sunrise) : เร็ว, คีย์ F
1.อาทิตย์ ขึ้นสรร(ระ)เสริญพระนาม อาทิตย์ ตกสรร(ระ)เสริญพระนาม (ซ้ำ) ...
อิมมานูเอล : ช้า, คีย์ C
อิมมานูเอล อิมมานูเอล ทรงพระนามว่า อิมมานูเอล ...
อิมมานูเอล (Emmanuel) : ช้า, คีย์ D
อิมมานูเอล อิมมานูเอล ทรงพระนามว่า ...
อิมมานูเอล (Emmanual) : ช้า, คีย์ A
1. เรารวมอยู่ในสถานนมัสการ พระนามพระองค์ยกชู ...
อิมมานูเอลโอ้อิมมานูเอล : ช้า, คีย์ D
อิมมานูเอล โอ้ อิมมานูเอล ขอก้มกราบต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ (2) ...

ค้นหาตามตัวอักษร