พบเพลงที่มี "อ" 66 เพลง

อยากจะเห็น : ช้า, คีย์ C
1.โปรดรินรักชะโลมหัวใจ สัมผัสทุกดวงวิญญาณ โดยพระทัยที่ทรงสงสารห่วงใย ...
อยากอาศัยในพระวิหาร : ช้า, คีย์ C
อยากอาศัยในพระวิหาร เพื่อจะเห็นพระพักตร์พระองค์ ...
อย่าลืมว่าพระเยซู : ช้า, คีย์ G
อย่าลืมว่าพระเยซู ทอดพระเนตรท่านอยู่เสมอ ...
อยู่กับพระองค์ (Be with you) : ช้า, คีย์ G
เพลง อยู่กับพระองค์ 1: พระเยซูของข้า ...
อยู่ในพระทัยพระองค์ : ช้า, คีย์ G
โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ จิตใจได้สัมผัสพระองค์ ...
อยู่ในพระวิญญาณ : ช้า, คีย์ C
อยู่ในพระวิญญาณ พระเจ้า อยู่ในพระวิญญาณ พระเจ้า ...
อยู่ในพระสิริ : ช้า, คีย์ D
มีสุขล้นอยู่ ต่อพระพักตร์ของพระองค์ มีสุขล้นอยู่ เปรียบดังฝน อันชื่นใจ ...
อยู่เพื่อพระองค์ผู้เดียว (I Simply Live For You) : ช้า, คีย์ C
1.เอ่ยวาจา ลูกจะครวญหาพระองค์ ข้ามทะเลลับตา ลูกจะตามไป ...
อยู่เพื่อรับใช้ : ช้า, คีย์ C
หากเรารักใครสักคน ก็พร้อมจะทำทุกๆอย่าง ให้เขารู้ว่ารักมากเท่าใด แต่วันนี้ที่เราพูดไปว่ารักพระเจ้ามากมาย... เราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยัง ...
อ้อมแขนอันอุ่นใจ (Arms of Love) : ช้า, คีย์ G
เป็นเพราะความรักพระองค์มั่นคง ฉันจึงร้องเพลง สรรเสริญพระเยซู ...

ค้นหาตามตัวอักษร