พบเพลงที่มี "อ" 66 เพลง

องค์พระวิญญาณของพระเจ้า : ช้า, คีย์ F
องค์พระวิญญาณของพระเจ้า ขอสถิตกับข้า ...
องค์พระวิญญาณโปรดประทาน : ช้า, คีย์ F
องค์พระวิญญาณโปรดประทาน วิญญาณการสรรเสริญ ...
องค์พระวิญญาณ : ช้า, คีย์ C
องค์พระวิญญาณ โปรดเคลื่นไหวในใจ องค์พระวิญญาณ โปรดให้พบความจริง ...
องค์ราชันย์ องค์ราชา (Come Thou Fount, Come thou King) : เร็ว, คีย์ C
1.ขอผู้เป็นดั่งธารน้ำชีวิต ปรับใจชิดใกล้ในพระองค์ ...
องค์ราชันย์ องค์ราชา (Come Thou Fount, Come thou King) : ช้า, คีย์ C
1.ขอผู้เป็นดั่งธารน้ำชีวิต ปรับใจชิดใกล้ในพระองค์ ...
องค์ราชาของดวงใจ (King of my heart) : ช้า, คีย์ A
1. องค์ราชาของดวงใจ เป็นภูเขาที่ฉันวิ่งไป ...
องค์สูงสุด (Above all) : ช้า, คีย์ A
ทรงอยู่เหนือ..ฤทธา และกษัตรา ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมา สูงส่งกว่าปัญญา และหนทางของประชา ทรงสถิตที่นี่ก่อนทั้งโลกา ...
อธิษฐานในพระวิญญาณ (Keep On Pray) : เร็ว, คีย์ A
*อธิษฐาน ในพระวิญญาณ อธิษฐาน ในพระวิญญาณ ...
อภิบาลแกะ : เร็ว, คีย์ C
เพราะทรงรักพวกเรามากมาย จึงยอมวายพระชนน์เพื่อเรา ...
อยากจะเป็นเหมือนพระเยซู : เร็ว, คีย์ D
เมื่อข้าพระองค์ ได้เห็นพระพักตร์ พระองค์ในความชอบธรรม ข้าจะปรีดิ์เปรม ...

ค้นหาตามตัวอักษร