พบเพลงที่มี "ห" 32 เพลง

ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ : เร็ว, คีย์ D
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า ...
ให้ผู้อ่อนล้ากลับแข็งแรง (Let the Weak Say I am Strong) : ช้า, คีย์ C
1.ให้ผู้อ่อนล้ากลับแข็งแรง ให้ผู้ขัดสนกลับมั่งมี ...
ให้พระสิริพระองค์เทบนพวกเรา (Let the weight of your glory fall) : ช้า, คีย์ Cm
1.พระวิญญาณขององค์พระเจ้า เชิญประทับสถิตในเรา สำแดงพระสิริแห่งองค์พระเป็นเจ้า (2x) ...
ให้พระองค์เป็นหนึ่ง : ช้า, คีย์ D
ข้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้า อยากจะสัมผัสความรักของพระองค์ โปรดนำข้าใกล้ชิดพระองค์ ข้าอยากสรรเสริญนมัสการ ...
ให้พระองค์หมด (Give it all) : เร็ว, คีย์ G
1. คำสรรเสริญล้นชีวี และเรำจะร้องดังๆ ให้พระองค์ คำสรรเสริญล้นชีวี และเรำเปล่งเสียงตะโกนให้พระองค์ ...
ให้รอยยิ้ม (Hai Roy Yim) : เร็ว, คีย์ F
1.ให้รอยยิ้มฉายแสงบนใบหน้า ให้รอยยิ้มฉายแสงในดวงตา ...
ให้เราบูชา (Let us adore) : ช้า, คีย์ Bm
1.ให้เราบูชา เพราะพระเจ้าทรงสถิต และจงสรรเสริญ แด่พระองค์ ...
ให้เรารับใช้ : เร็ว, คีย์ B
โดยพระโลหิตพระองค์ ไถ่บาปเรา ทรงชำระเราพ้นโทษอบาย ...
ให้เราสรรเสริญ (Oh let us praise) : ช้า, คีย์ Bm
ให้เราสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่ ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า ...
ให้หยาดฝนของการสถิตไหลหลั่งมา (Let The Rain Of Your Presence) : ช้า, คีย์ D
1.ให้หยาดฝนของการสถิตไหลหลั่งมา ทุกทิวา และราตรี ในทุกทุกที่ลูกไป ...

ค้นหาตามตัวอักษร