พบเพลงที่มี "ห" 32 เพลง

หากรักเป็นดั่งพระคริสต์ : ช้า, คีย์ D
1.หากรักเราเป็นได้ดั่งรักพระคริสต์ จิตทุกคนคงไม่มืดมน ...
หาใครเหมือนพระองค์ (None Compares to You) : ช้า, คีย์ C
1.หาใครเหมือนพระองค์ หามีใคร..ในโลกา ...
หาใครอื่นเหมือนพระองค์ (There is None Like You) : ช้า, คีย์ G
หาใครอื่นเหมือนพระองค์ ใครที่ไหนจะเข้าใจลูกได้เหมือนพระองค์ ...
หายใจ (Breathe) : เร็ว, คีย์ A
1.อากาศที่ลูกหายใจ อากาศที่ลูกหายใจ ...
เหนือล้ำคำบรรยาย (Indescribable) : ช้า, คีย์ D
1. ในที่ลึกสุดทะเล สู่ที่สูงสุดท้องฟ้า สรรพสิ่งเป็นพยานในพระบารมี ...
เหนือโลกา : เร็ว, คีย์ A
Intro : A/E/F#m/D/A (4 รอบ) แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์ ในที่สูงอันชื่นบาน ...
เหนือสิ่งใด (Above All) : ช้า, คีย์ A
1.อยู่เหนือทุกอำนาจ อยู่เหนือราชา อยู่เหนือสิ่งสร้างมา และธรรมชาติทั้งมวล ...
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ : ช้า, คีย์ G
ข้าได้ยินเสียงตรัส และข้าจะเชื่อพระองค์ ใจถ่อมและหันกลับ คืนสู่พักตร์พระองค์ ...
ให้ทุกสิ่งที่ยังหายใจ (Everything That Has Breath) : เร็ว, คีย์ C
1.สรรเสริญพระองค์ในที่สถิต สรรเสริญพระองค์ในฟ้าสวรรค์ ...
ให้ทุกสิ่งที่หายใจ (Everything That Has Breath) : ช้า, คีย์ G
1.ทรงเป็นเจ้านาย ทุกสิ่งทุกรายก้มกราบ เป็นองค์ราชา ผู้บริสุทธิ์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร