พบเพลงที่มี "ห" 32 เพลง

หนึ่งเดียว (One Thing) : ช้า, คีย์ F
ข้ารับรู้เรื่องราว บนโลกนี้เกินพอ เพียงสัญญาที่ว่างเปล่า ...
หนึ่งหมื่นเหตุผล (10,000 Reasons) : ช้า, คีย์ G
อินโทร : G // D // A/ C# // Bm // G // D // Asus // A // ** วิญญานข้า สาธุการ องค์..พระเจ้า สรรเสริญพระนาม วิสุทธิ์ ...
หมดทั้งชีวิต (I offer my life) : ช้า, คีย์ D
หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้าฯ มี ข้าฯ ขอวางลงจำเพาะพระพักตร์พระองค์ ...
หมดทั้งชีวี (With All I Am) : ช้า, คีย์ F#m
1.ภายในอ้อมแขน...ลูกพลีชีวี ทั้งหมดที่มี...ให้พระองค์ ...
หยุดนิ่ง (Still) : ช้า, คีย์ C
1.ซ่อนลูกไว้ ใต้ปีกพระองค์ ปกลูกเถิด ด้วยหัตถ์อันทรงฤทธา ...
หยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม (Can't stop) : เร็ว, คีย์ C
*หยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม เราหยุดไม่ได้ สรรเสริญพระนาม ...
หลายเสียงแต่ใจเดียวกัน (นี่คือเวลาที่เราจะร้อง) : เร็ว, คีย์ A
นี่คือเวลาที่เราจะร้อง เพลง สาธุการพระนามพระองค์ นี่คือเวลาที่เราจะน..มัสการ อธิษฐานต่อพระบิดา ...
หัวใจผู้รับใช้ : ช้า, คีย์ Am
สุดรักและสุดหวง ถนอมดังแก้วตา ดุจดังบิดาที่รักลูก ปลูกฝังสร้างชีวิต อุทิศทั้งจิตใจ หวังเพียงให้เจ้าเติบโต ...
หัวใจเราจะสรรเสริญ : เร็ว, คีย์ G
เว ลานี้ ไม่มีอะ ไรที่จะดี มากไปกว่า ...
หากจะรัก : ช้า, คีย์ G
1. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ ไม่จำสิ่งผิดให้จิตขื่นขม รักที่เคยชมคงไม่ต้องช้ำตรอมตรมภิรมย์ใจภักดิ์รักไม่จืดจางให้ห่างหาย ...

ค้นหาตามตัวอักษร