พบเพลงที่มี "ส" 62 เพลง

สวรรค์อยู่ในใจเรา : เร็ว, คีย์ C
*โฮ โฮ โฮ โฮ โฮ โฮ.... สวรรค์อยู่ในใจเรา ...
สัญญารัก : ช้า, คีย์ Bm
ผูกพันด้วยรัก ร่วมใจเป็นครอบครัวเดียวกัน ...
สันติราช (Prince of Peace) : ช้า, คีย์ A
สันติราช ที่ปรึกษา ผู้กรุณา บุตรพระเจ้า จอมโยธา ผู้พิชิต จอมราชา พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ...
สันติสุขของพระคริสต์ : ช้า, คีย์ D
สันติสุขของพระคริสต์ให้แก่ท่าน คือสันติสุขที่โลกไม่อาจให้ ...
สัมผัสสวรรค์เปลี่ยนแปลงโลกา (Touching Heaven, Changing Earth) : เร็ว, คีย์ G
1.พระพักตร์องค์ พระเจ้า ที่เฝ้า เสาะหา เชิญพระองค์ รักษา ประเทศ ของเรา ...
สาธุการแด่นามของพระเจ้า (Blessed be the Name of the Lord) : เร็ว, คีย์ F
1.สาธุการแด่นามของพระเจ้า สาธุการแด่นามของพระเจ้า ...
สาธุการแด่พระเจ้า : ช้า, คีย์ G
สาธุการแด่พระเจ้า สาธุการแด่พระเจ้า ...
สาธุการพระนาม : เร็ว, คีย์ C#m
ผู้ใดสร้างฟ้าและเมืองสวรรค์ ทั้งสร้างดวงดาวด้วยวาทะอันอัศจรรย์ ...
สาธุการพระนาม (Glorify Your Name) : ช้า, คีย์ A
พระบิดา (พระเยซู / พระวิญญาณ) เรารัก นมัสการบูชาพระองค์ ...
สาธุการพระนาม (Blessed Be Your Name) : ช้า, คีย์ A
สาธุการพระนาม ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ สาธุการพระนาม ...

ค้นหาตามตัวอักษร