พบเพลงที่มี "ส" 63 เพลง

สรรเสริญพระนามของพระเจ้า : เร็ว, คีย์ F
สรรเสริญพระนามของพระเจ้า สรรเสริญพระนามของพระเจ้า ...
สรรเสริญพระนามพระเยซู : ช้า, คีย์ F
สรรเสริญพระนามพระเยซู ซึ่งอยู่เหนือทั่วโลกาและเบื้องฟ้าสวรรค์ ...
สรรเสริญพระนามพระองค์ : ช้า, คีย์ Bm
พระองค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงพระคุณ และทรงสมควรรับการ สรรเสริญ ...
สรรเสริญพระเยซู : ช้า, คีย์ F
สรรเสริญ พระเยซู สรรเสริญ อิมมานูเอล ...
สรรเสริญพระเยซู (ให้เราได้รัก) : ช้า, คีย์ A
ให้เราได้รัก พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ เราปรารถนา ได้มาใกล้พระเยซู ...
สรรเสริญพระศิลาแห่งความรอดของเรา (Blessed be the Rock of My Salvation) : เร็ว, คีย์ G
สรรเสริญพระศิลา แห่งความรอดของเรา สรรเสริญพระศิลา แห่งความรอดของเรา ...
สรรเสริญพระองค์ในนิเวศน์วิสุทธิ์ (We Praise You Lord in this Holy Place) : เร็ว, คีย์ C
1.สรรเสริญพระองค์ ในนิเวศน์วิสุทธิ์ สรรเสริญพระองค์ วันนี้ (ซ้ำ) ...
สรรเสริญมาเราสรรเสริญ : เร็ว, คีย์ F
สรร เสริญ มาเราสรรเสริญ สรร เสริญ ฉลองพระเยซู ...
สรรเสริญและโมทนา : ช้า, คีย์ E
สรรเสริญและโมทนา พระองค์ผู้ทรงเมตตา ทรงไถ่ข้า และชนทุกชาติพันธุ์ ...
สรรเสริญสาธุการ : เร็ว, คีย์ E
สรรเสริญ สาธุการ ตบมือ เยินยอ พระเยซู เพราะพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งนานา ...

ค้นหาตามตัวอักษร