พบเพลงที่มี "ส" 63 เพลง

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่ : เร็ว, คีย์ C
สง่างามเมื่อเราเดินตาม พระผู้ไถ่ซึ่งล้างบาปของข้า ...
สดุดี 40 (Psalm 40) : ช้า, คีย์ F
1.ลูก (ลูก) จะเฝ้า (จะเฝ้า) ...
สติปัญญา ฤทธานุภาพ : ช้า, คีย์ G
นกเอ๋ย เจ้ารู้จักผู้เลี้ยงที่จัดเตรียมทุกอย่าง สายน้ำ เจ้ารู้ผู้สร้างทางให้เจ้าวิ่งไป ...
สมควรแก่พระสิริ (You Deserve the Glory) : ช้า, คีย์ A
1.สมควรแก่พระสิริ ทรงสมควรแก่พระเกียรติ ...
สมค่า ผู้ทรงสมควร (Worthy, You Are Worthy) : ช้า, คีย์ G
1.สมค่า ผู้ทรงสมควร จอมราชา จอมเจ้านาย ผู้ทรงสมควร สมค่า ผู้ทรงสมควร จอมราชา จอมเจ้านาย ลูกมากราบกราน ...
สรร(ระ)เสริญพระเจ้า (Glory, Glory Lord) : เร็ว, คีย์ D
**สรร(ระ)เสริญพระเจ้า พวกเราสรรเสริญพระเจ้า ...
สรร(ระ)เสริญพระนาม (Blessed be The Name) : เร็ว, คีย์ G
1.สรร(ระ)เสริญพระนาม (x2) สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้า ...
สรร(ระ)เสริญพระนาม ยกย่องพระองค์ (I will Praise Your Name) : ช้า, คีย์ G
1.สรร(ระ)เสริญพระนาม (x3) ยกย่องพระองค์ ...
สรร(ระ)เสริญพระนามพระเจ้าผู้ครอบครอง (Hallowed be Thy Name) : เร็ว, คีย์ F#
*สรร(ระ)เสริญพระนาม พระเจ้าผู้ทรงครอบครอง ...
สรร....ระ..เสริญ (Praise Him) : เร็ว, คีย์ C
*สรร....ระ..เสริญ สรร....ระ..เสริญ สรร....ระ..เสริญ สรร....ระ..เสริญ ...

ค้นหาตามตัวอักษร