พบเพลงที่มี "ล" 37 เพลง

ลูกล้มก้มกราบลง (I Fall At Your Feet) : ช้า, คีย์ D
1.พระองค์คือคำสัญญา ในพระองค์ลูกมีทุกสิ่ง ...
ลูกเลือกจะติดตาม (I Choose to Follow) : เร็ว, คีย์ D
ลูกเลือกจะติดตาม ลูกเลือกจะตามพระองค์ ...
ลูกสรร(ระ)เสริญ (I Give You Praise) : ช้า, คีย์ A
*ลูกสรร(ระ)เสริญ ถวายพระสิริ ลูกสรร(ระ)เสริญ ถวายพระสิริ ...
ลูกสุดที่รัก (ทุกครั้งที่หลับตา มองดูที่กางเขน) : ช้า, คีย์ F
ทุกครั้งที่หลับตา มองดูที่กางเขน ทุกครั้งฉันได้เห็น ความรักขององค์พระเจ้า ...
ลูกสุดที่รัก (ทุกครั้งที่หลับตา มองดูที่กางเขน) : ช้า, คีย์ F
ทุกครั้งที่หลับตา มองดูที่กางเขน ทุกครั้งฉันได้เห็น ความรักขององค์พระเจ้า ...
เลิศในฤทธา (Great in Power) : เร็ว, คีย์ D
1.สรรเสริญพระเจ้าเถิดทั้งสิ้นในสวรรค์ สรรเสริญพระเจ้าเถิด สวรรค์พลโยธา ...
โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า (It s Your Blood that Cleanses Me) : ช้า, คีย์ C
โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า โลหิตพระองค์ ทรงให้ชีวิต ...

ค้นหาตามตัวอักษร