พบเพลงที่มี "ล" 37 เพลง

ลูกต้องการพระองค์ (Need You Here) : ช้า, คีย์ A
1.ลูกต้องการพระองค์ ลูกต้องการพระองค์ ...
ลูกถวายชีวี (To Your Majesty) : ช้า, คีย์ D
1.ลูกถวายชีวี แด่องค์พระภูมีที่เลิศเลอ แด่องค์บริสุทธิ์ ผู้ที่รัก ใจลูกภักดี ...
ลูกนมัสการ (I Adore) : ช้า, คีย์ E
1.ทั่วจักรวาลอยู่ใต้พระบาท ร้องประกาศนามพระองค์ ...
ลูกนั้นรักพระองค์ (Lord I love You) : เร็ว, คีย์ C
ลูกนั้นรักพระองค์ ลูกยกย่องพระองค์ ...
ลูกนั้นรัก (I will Love) : ช้า, คีย์ G
1.ลูกนั้นรัก ผู้เป็นกำลัง ลูกเป็นของพระองค์ ...
ลูกนำแผ่นดินใหญ่โต (I bring to You O Lord) : เร็ว, คีย์ C
1.ลูกนำแผ่นดินใหญ่โต ของประเทศไทยมาตั้ง ให้พระองค์ได้เฝ้าเพ่งพิศ ...
ลูกมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู (I Surrender All) : ช้า, คีย์ D
1.ลูกมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู มอบถวายด้วยความยินดี ...
ลูกมีความสุขใจ : ช้า, คีย์ D
1.ลูกมีความสุขใจในทางพระเย...ซู ลูกจะตามพระองค์ไปตลอดทาง ...
ลูกยอมทุกสิ่ง (Surrendering) : ช้า, คีย์ G
1.ลูกยอมทุกสิ่ง จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง สิ่งใดที่ทรงบัญชา ลูกขอทำตาม ...
ลูกรักในที่พระองค์สถิต (Dwelling Places) : ช้า, คีย์ F
1.ลูกรัก ในที่พระองค์สถิต กระหาย ที่จะได้พบพระองค์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร