พบเพลงที่มี "ล" 37 เพลง

ลูกกระหายสุดใจ (Lord I Thirst For You) : เร็ว, คีย์ D
1.ลูกกระหายสุดใจ เข้าไปในที่ทรงสถิต...อยู่ ...
ลูกกระหายสุดใจ (Lord I Thirst For You) : ช้า, คีย์ D
1.ลูกกระหายสุดใจ เข้าไปในที่ทรงสถิต...อยู่ ...
ลูกแกะพระเจ้า (Lamb of God) : ช้า, คีย์ C
1.บุตรเพียงองค์เดียวผู้ไม่มีบาป พระองค์ประทานให้แก่โลกา ...
ลูกขอสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่ (I Worship You Almighty God) : ช้า, คีย์ G
ลูกขอสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่ ไม่มีใครเหมือนพระองค์ ...
ลูกเข้ามาและก้มกราบ (I will come and bow down) : ช้า, คีย์ C
1.ลูกเข้ามาและก้มกราบ ต่อพระบาทพระเยซู ในการสถิต เปี่ยมล้นความยินดี ...
ลูกเข้ามาสรรเสริญพระองค์ (I Just Want to Praise You, Lord) : เร็ว, คีย์ F
ลูกเข้ามาสรรเสริญพระองค์ ยกสองมือชูขึ้น และบอกว่า 'รัก' ...
ลูกจะเข้ามาสรรเสริญ (I will Enter His Gates) : เร็ว, คีย์ C
ลูกจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจโมทนาพระคุณ ...
ลูกจะพักอยู่ในที่ของลูก : ช้า, คีย์ C
ลูกจะพักอยู่ในที่ของลูก (x2) จะไม่มีสิ่งใด ...
ลูกจะวิ่งมุ่งไป : เร็ว, คีย์ C
1.พระเนตรพระองค์เฝ้าจับจ้อง และพระหัตถ์ที่คอยค้ำชู ...
ลูกต้องการพระองค์ (I Need You More) : ช้า, คีย์ E
1.(ลูก)ต้องการพระองค์ มากกว่าเมื่อวาน ต้องการพระองค์ เกินคำใดเล่าขาน ...

ค้นหาตามตัวอักษร