พบเพลงที่มี "ล" 37 เพลง

ลมชื่นใจ (สายลมพัดผ่านพริ้วมา) : เร็ว, คีย์ C
สายลมพัดผ่านพริ้วมา ไปทั่วทุกแผ่นดิน
ลำธาร (ขอให้ข้าได้อยู่ ในความรักของพระองค์) : ช้า, คีย์ A
ขอให้ข้าได้อยู่ ในความรักของพระองค์ ตลอดวัน และคืน ในอ้อมแขนของพระองค์ ...
ลึกลงกว่าเดิม : ช้า, คีย์ D
ดวงใจที่ต้องการ จะทรงเติมให้เต็ม ดวงใจที่แห้งเหือด จะทรงให้ฉ่ำชื่นบาน ...
ลึกและกว้าง : เร็ว, คีย์ C
ลึกและกว้าง ลึกและกว้าง ความรักของพระเยซู ลึกและกว้าง ...
ลุกขึ้นชนชาติของพระเจ้า (Arise O children of Israel) : เร็ว, คีย์ Dm
ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน ...
ลุกขึ้นถวายคำสรรเสริญ (Stand up and Give Him the Praise) : เร็ว, คีย์ G
**มีใครเหมือนพระองค์ แน่นอนไม่มี มีใครเหมือนพระองค์ ...
ลุกขึ้นเถิด : เร็ว, คีย์ G
ลุกขึ้นเถิดประกาศพระนาม ขององค์พระเยซู ...
ลุกขึ้นร้องสรรเสริญ (Rise Up And Praise Him) : เร็ว, คีย์ F
1.ให้ทั้งสวรรค์ยินดี ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์ ...
ลุกขึ้นสรรเสริญพระเจ้า : เร็ว, คีย์ Dm
1.ลุกขึ้นสรรเสริญพระเจ้าของเราเถิดศิโยน ให้คำสรรเสริญติดปากพวกเรา ...
ลุกขึ้นส่องแสง (Arise, shine) : เร็ว, คีย์ E
พระเจ้า จะทรงเสด็จลงมาหา สวมทับพวกเรา ...

ค้นหาตามตัวอักษร