พบเพลงที่มี "ร" 78 เพลง

เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ : เร็ว, คีย์ C
เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ คริสตจักรที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดช ...
เราจึงมีชัยในพระองค์ : เร็ว, คีย์ C
พระองค์นำความยินดี ท่วมท้นชีวี ร้อนรน ...
เราชื่นชมยินดีร้องเพลงแด่พระเจ้า (I will Celebrate) : เร็ว, คีย์ F
เราชื่นชมยินดี ร้องเพลงแด่พระเจ้า ร้องแด่พระเจ้าด้วยเพลงใหม่ F Dm ...
เราเชื่อในพระองค์ : เร็ว, คีย์ C
*เราเชื่อ เราเชื่อ ในพระองค์ เราเชื่อ ทรงดำรงพระชนม์ในเรา ...
เราได้ให้แก่ท่าน (I Have Given You) : เร็ว, คีย์ E
*เราได้ให้แก่ท่าน ให้มีฤทธี ที่จะเหยียบงูร้ายและแมลงป่อง ...
เราถวายพระสิริ (We Give You Glory) : ช้า, คีย์ F
1.เรามานมัสการ พระนามร่วมกันฉันท์ครอบครัว ...
เราทุกคน (สรรเสริญ) (Everyone (Praise)) : เร็ว, คีย์ A
(คำแปล คุณมณฑป วรยิ่งยง ทีมงาน Nation of Worship 2010) พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่ง ...
เรานมัสการ (We Worship You) : ช้า, คีย์ F
1.เราพึ่งพาพระองค์ พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง ที่ใจเราต้องการ ...
เรานมัสการพระเจ้า : ช้า, คีย์ D
เรานมัสการพระเจ้า และประกาศพระบารมี ...
เรานำเครื่องบูชาสรรเสริญ (We Bring The Sacrifice Of Praise) : เร็ว, คีย์ E
1.พระบิดาเราพากันมา สู่นิเวศน์ ในนามพระองค์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร