พบเพลงที่มี "ร" 78 เพลง

เราจะเข้ามาสรรเสริญ (I will enter His gate) : เร็ว, คีย์ D
เราจะเข้ามาสรรเสริญ ด้วยใจโมทนาพระคุณ ...
เราจะเดินในทางของพระเยซู : เร็ว, คีย์ D
เราจะเดินในทางของพระเยซู มีพระองค์คอยดูชีวิตของเรา ...
เราจะติดตามพระองค์ : เร็ว, คีย์ C
เราจะติดตามพระองค์ หมดสิ้นดวงใจ เราจะติดตามพระองค์ หมดสุดกำลัง ...
เราจะมีการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในไทยแลน : เร็ว, คีย์ F
เราจะมีการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในไทยแลนด์ เราจะมีการฟื้นฟูครั้งใหญ่ในไทยแลนด์ ...
เราจะโมทนาพระคุณ (Be exalted) : ช้า, คีย์ Bb
เราจะโมทนาพระคุณ ทรงการุณ อยู่เหนือชนนานา ...
เราจะยกพระนามของพระองค์ : ช้า, คีย์ A
เราจะยกพระนามของพระองค์ ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา ...
เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์ : เร็ว, คีย์ D
เราจะยินดี และเราจะเปรมปรีดิ์ เราจะสดุดี สรรเสริญนามพระองค์ ...
เราจะร้องเพลงสาธุการ : ช้า, คีย์ G
เราจะร้องเพลงสาธุการพระนาม สาธุการพระนามยิ่งใหญ่ ...
เราจะร้องเราจะร้อง : เร็ว, คีย์ D
เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า ...
เราจะสรรเสริญพระนามพระองค์ : ช้า, คีย์ A
โมทนาพระคุณพระองค์ และร้องสรรเสริญพระนาม ...

ค้นหาตามตัวอักษร