พบเพลงที่มี "ร" 78 เพลง

รักสุดหัวใจ (Love You so Much) : ช้า, คีย์ D
1.ฟังเสียงข้างใน จากหัวใจสรรเสริญ คราใดที่ลูกคิดถึง ในใจนี้ชื่นชม ...
รับไฟ (ข้าพระองค์) : ช้า, คีย์ A
ข้าพระองค์ รักพระองค์สิ้นสุดใจ ข้าพระองค์เชื่อในพระเยชู จึงมาร้อง ร้องทูลต่อพระองค์ อ้อนวอน อธิฐานด้วยสุดใจ ...
ราชาแห่งดวงใจ : ช้า, คีย์ Bb
พระสิริเป็นของพระองค์ พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการ ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ ...
ราชาแห่งฟ้าสวรรค์ (Lord of the Heaven) : ช้า, คีย์ Dm
1.ราชาแห่งฟ้าสวรรค์ แผ่นดิน ผู้ไถ่ ผู้ช่วย ผู้ทรงพระชนม์ ...
รู้สึกมั้ยภูเขานั้นสะเทือน (Did you feel the mountains tremble) : เร็ว, คีย์ C
รู้สึกมั้ย ภูเขานั้น สะเทือน ได้ยินมั้ย ทะเลคำราม
รู้สึกไหมภูเขานั้นคร้ามกลัว (Did You Feel the Mountains Tremble?) : เร็ว, คีย์ D
1.รู้สึกไหม ภูเขานั้นคร้ามกลัว ได้ยินไหม ทะเลคำราม ...
เรากราบนมัสการ (Down At Your Feet) : ช้า, คีย์ A
1.เรากราบนมัส...การ คุกเข่าต่อพระบาท ...
เรากราบนมัสการ (Down at Your feet) : ช้า, คีย์ A
1.เรากราบนมัส...การ คุกเข่าต่อพระบาท ...
เราขอนมัสการ (เราขอนมัสการพระองค์) : ช้า, คีย์ A
เราขอนมัสการพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าจอมราชา ประทับบนบัลลังก์โสภา ทรงนามว่าพระเยซู ...
เราเข้ามาในพระนิเวศน์ : เร็ว, คีย์ D
เราเข้ามาในพระนิเวศน์ และโดยพระนามพระองค์ นมัสการ (2) ...

ค้นหาตามตัวอักษร