พบเพลงที่มี "ร" 78 เพลง

ร้องโฮซันนา : เร็ว, คีย์ D
ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา แด่องค์จอมราชา ...
ร้องโฮซันนา : เร็ว, คีย์ D
ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา แด่องค์จอมราชา ...
รักของพระองค์งดงาม (Your Love is Beautiful) : เร็ว, คีย์ C#m
1.ทรงแวดล้อมลูกไว้ ด้วยเพลงสรรเสริญ ทรงนำลูกมายังที่นี่ ...
รักแท้ (คือซาราง – ปาร์คฮีจอง) : ช้า, คีย์ F
ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ ...
รักในพระคุณ : ช้า, คีย์ D
ความรักยิ่งใหญ่ ความรักประเสริฐ เป็นพระคุณ ประทานให้เรา ...
รักพระนามพระเยซู : ช้า, คีย์ D
คำสรรเสริญ มาจากดวงใจฉัน ทุกครั้งคิดถึงพระองค์ จิตใจชื่นบาน ...
รักพระองค์นิจนิรันดร์ : เร็ว, คีย์ G
สาธุการ เยินยอ พระนามพระเจ้า พระผู้ไถ่ ...
รักยิ่งใหญ่ (Great is Your Love) : ช้า, คีย์ G
1.ห่างไกลนับจากสวรรค์ ถึงแผ่นดิน ความรักยิ่งใหญ่ พระองค์ไม่เคยจบสิ้น ...
รักรักรัก : เร็ว, คีย์ Em
รัก รัก รัก รัก นี่เป็นคำสอนขององค์พระเยซู ...
รักวิเศษ (Ruk Wisad) : ช้า, คีย์ G
1.ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า และอยากจะรักพระองค์มากกว่า ...

ค้นหาตามตัวอักษร