พบเพลงที่มี "ม" 54 เพลง

ไม้กางเขนโบราณ (The Old Rugged Cross) : ช้า, คีย์ A
ไม้กางเขนโบราณนั้น ชาวโลกพากันดูหมิ่น ...
ไม่เคยหลับไหล (He Never Sleeps) : ช้า, คีย์ G
1.เมื่อร้องทูล ด้วยคำทูล โดยการทูล ที่คุณรู้ โปรดได้จำว่าพระองค์ได้ยิน อีกไม่นานคุณจะได้คำตอบ ...
ไม่ใช่ตัวข้า : ช้า, คีย์ F
เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ มนุษย์เป็นผู้ใด ที่พระองค์ต้องสนใจตัวข้า ...
ไม่ใช่ทาสอีกต่อไป (No longer slaves) : ช้า, คีย์ C
1. พระองค์ปลดเปลื้องฉัน ด้วยทำนองเสียงเพลง ...
ไม่ใช่แรงหรือกำลัง (It's not by might nor pow'r) : เร็ว, คีย์ Bm
*ไม่ใช่แรงหรือกำลัง แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า ไม่ใช่แรงหรือกำลัง แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า ...
ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรง : เร็ว, คีย์ D
ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ (2) ...
ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรง : ช้า, คีย์ D
* ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่เรี่ยวแรง แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า ...
ไม่มีการร้ายใด (สดด. 91) : ช้า, คีย์ C
1. ฉันอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ฉันอยู่ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ...
ไม่มีใครวิสุทธิ์เหมือนพระเจ้า : ช้า, คีย์ E
ไม่มีใครวิสุทธิ์เหมือนพระเจ้า ไม่มีใคร เปรียบเหมือนพระองค์ ...
ไม่มีโซ่ตรวน (No Chains On Me) : เร็ว, คีย์ A
1. นี่คือความฝัน ความฝันว่าโลกนี้เห็นพระองค์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร