พบเพลงที่มี "ม" 54 เพลง

เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ (When I look into Your Holiness) : ช้า, คีย์ A
1.เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ ...
เมื่อมองดูพระบิดา : ช้า, คีย์ C
เมื่อมองดูพระบิดา ทรงทำให้ชีวา ข้าเต็มด้วยสง่าราศี ...
เมื่อรับการสวมทับ : ช้า, คีย์ D
เมื่อรับการสวมทับ โดยพระหัตถ์วางบนชีวิต ...
เมื่อเราเดินกับพระเจ้า : เร็ว, คีย์ D
เมื่อเราเดินกับพระเจ้า พระองค์เฝ้าประทานพระคุณ ...
เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน : เร็ว, คีย์ E
มีความเข้าใจกันในพวกเรา มีความเร้าใจในพระวิญญาณ ...
เมื่อลูกเข้าในพระองค์ (Reaching for You) : ช้า, คีย์ C
1.เมื่อลูกวางใจพระองค์ ความรักพระองค์ จะครอบครองใจ ...
เมื่อลูกวางใจพระองค์ (เมื่อลูกเข้าในพระองค์) (Reaching For You) : ช้า, คีย์ C
เมื่อลูกวางใจพระองค์ ความรักพระองค์ จะครอบครองใจ ทุกเวลาเช้าลูกพบพระองค์ นำให้ลูกพ้นความกลัว และให้ลูกยืน บนพื้นมั่นคง ทุกวันเวลาทรงคอยดูแล ...
แม่น้ำ : ช้า, คีย์ G
ข้าเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ จากที่พระที่นั่งมีแม่น้ำไหลมา ...
โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า (Give Thanks) : ช้า, คีย์ F
โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ ...
โมทนามีอาหาร : เร็ว, คีย์ D
โมทนามีอาหาร ดอกไม้บานและแดดฝน ...

ค้นหาตามตัวอักษร