พบเพลงที่มี "ม" 54 เพลง

มีสหายเลิศคือพระเยซู : ช้า, คีย์ F
มีสหายเลิศคือพระเยซู ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา ...
มีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ : ช้า, คีย์ Em
มีสิ่งเดียว ที่ข้าต้องการ อยากจะชมพระพักตร์ พระองค์เสมอ ...
มีองค์พระคริสต์ข้างกาย : เร็ว, คีย์ G
Intro : G F Em F (2 รอบ) องค์ราชาเรามาวิงวอนพระองค์ ...
มืดมิดก่อนฟ้าสาง : เร็ว, คีย์ G
เหตุไรท่านท้อถอยใจเศร้าหมองหรือ เหมือนตะวันอับแสงเมฆบังหมดสิ้น ...
มุ่งตรงไป (Run) : เร็ว, คีย์ Ebm
1. องค์พระเจ้า ผู้สร้างโลกา เปี่ยมความคิด และทรงฤทธา ...
เมตตาหลั่งมา : เร็ว, คีย์ D
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมาพาให้ชื่นบาน เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ ...
เมื่อข้าวางใจพระองค์ (อยากจะเข้าใกล้พระองค์) (Reaching For You) : ช้า, คีย์ C
เมื่อข้าวางใจพระองค์ ความรักพระองค์ จะครอบครองใจ ทุกเวลาเช้าจะพบพระองค์ นำข้าหลุดพ้นความกลัว และให้ข้ายืน บนพื้นมั่นคง ทุกวันเวลาเป็นของพระองค์ ...
เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า (When the Spirit of the Lord comes upon me) : ช้า, คีย์ Em
เมื่อพระวิญญาณพระเจ้า สวมทับข้า ข้าสรรเสริญ องค์พระเยซู (2) ...
เมื่อพวกเราชุมนุมกัน (As We Gather) : ช้า, คีย์ D
เมื่อพวกเราชุมนุมกัน ขอพระวิญญาณทรงทำงาน และพวกเราชุมนุมกันเพื่อสรรเสริญพระนาม ...
เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ (When I look into Your holiness) : ช้า, คีย์ D
เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร