พบเพลงที่มี "ฟ" 7 เพลง

ฟ้าสวรรค์ร่วมร้องสรรเสริญ (พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์) : ช้า, คีย์ A
พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระสิริ สรรพสิ่งทั่วหล้าร้องสรรเสริญ ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ...
ฟ้าสวรรค์เลื่อนเปิด (Open up the heavens) : เร็ว, คีย์ D
1. เรารอคอยวันเวลา เรามาร่วมกันสรรเสริญ ...
ฟิลิปปี 4:4 : เร็ว, คีย์ C
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป ...
ฟื้นฟูใจเรา : ช้า, คีย์ G
ยามใจเราอ่อนล้า ยามทางมืดมน ...
ไฟพระวิญญาณ : เร็ว, คีย์ Am
* ไฟ ไฟ ไฟ โปรดเติมให้ล้นในใจ พระวิญญาณอันทรงสง่าราศี ...
ไฟไฟ : เร็ว, คีย์ G
ไฟ ไฟ แห่งองค์พระวิญญาณ โปรดประทานแก่เราวันนี้ ...
ไฟไฟไฟ : เร็ว, คีย์ F
ไฟไฟไฟ ขององค์พระเจ้า ลอยลงมาเหนือพวกเรา ...
1

ค้นหาตามตัวอักษร