พบเพลงที่มี "พ" 222 เพลง

พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ : เร็ว, คีย์ F
พระเจ้ายิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ (2) ความยิ่งใหญ่ไม่อาจสรรเอ่ยคำ ...
พระเจ้าผู้ทรงฤทธาของอิสราเอล : เร็ว, คีย์ C
1.พระเนตรพระองค์เฝ้าจับจ้อง และพระหัตถ์ที่คอยค้ำชู ...
พระเจ้าผู้นำสู่เป้าหมาย : เร็ว, คีย์ C
บางทีฉันมองเป้าหมายยังไกลห่าง บางทีปลายทางอยู่สูงเกินกำลัง ...
พระเจ้าพระบิดา : เร็ว, คีย์ C
พระเจ้า พระบิดา พระบิดาของข้า ความยินดีอยู่ในพระองค์เจ้า (2) ...
พระเจ้าไม่ทรงให้เราซึ่งวิญญาณความ : เร็ว, คีย์ C
1.พระเจ้าไม่ทรงให้เรา ซึ่งวิญญาณแห่งความกลัว (x2) ...
พระเจ้ายิ่งใหญ่ : เร็ว, คีย์ G
พระเจ้ายิ่งใหญ่ และสมควรที่จะสรรเสริญ ...
พระเจ้ายิ่งใหญ่ : ช้า, คีย์ A
พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง ...
พระเจ้ายิ่งใหญ่ : ช้า, คีย์ C
พระเจ้ายิ่งใหญ่ และทรงทำการอัศจรรย์ ...
พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How Great Thou Art) : ช้า, คีย์ A
1. พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล ...
พระเจ้ารักคุณและฉัน : เร็ว, คีย์ G
พระเจ้า รักคุณและฉัน พระทรงนำ พ้นภัยโดยพลัน ...

ค้นหาตามตัวอักษร