พบเพลงที่มี "พ" 222 เพลง

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย : เร็ว, คีย์ G
1. พระเจ้าทรงเป็น ที่ ลี้ภัย เป็นกำบังของเราทุกคน เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบาก หากวางใจพระองค์ ...
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย : ช้า, คีย์ G
1.พระเจ้าทรงเป็น ที่ ลี้ภัย เป็นกำบังของเราทุกคน ...
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก (The King of love) : ช้า, คีย์ C
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย ...
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก (The King of love) : ช้า, คีย์ C
1.พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย ...
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How Great Is Our God) : ช้า, คีย์ C
พระเจ้าทรงพระสิริ สวมทับความยิ่งใหญ่ ให้เราชื่นใจยินดี ให้เราชื่นใจยินดี ...
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How Great Is Our God) : ช้า, คีย์ C
1. พระเจ้าผู้งามตระการ ล้นด้วยบารมี ...
พระเจ้าทรงเลี้ยงดู : เร็ว, คีย์ G
พระเจ้าทรง เลี้ยงดู เราเรียนรู้ความรักพระองค์ นำเราไปริมน้ำสงบ ฟื้นวิญญาณของเรา ...
พระเจ้าทรงสถิตกับฉัน : เร็ว, คีย์ D
ฟ้ากว้างสุดปลายแผ่นดิน พื้นราบและพื้นทะเล ...
พระเจ้าทรงสมควรรับการสรรเสริญ (Awesome God) : ช้า, คีย์ D
พระเจ้า ทรงสมควรรับการสรรเสริญ ผู้ทรงครองสวรรค์และแผ่นดิน ด้วยปัญญาความรักฤทธา โอพระเจ้าของเรา (4) (4)...
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ (Lord, we touch You today) : ช้า, คีย์ C
1.พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ ...

ค้นหาตามตัวอักษร