พบเพลงที่มี "พ" 222 เพลง

พระเจ้าของเรา : เร็ว, คีย์ D
สรรเสริญพระนามพระองค์ ผู้สร้างฟ้าสวรรค์ พระเจ้าของเรา ...
พระเจ้าของเรา (Our God) : ช้า, คีย์ Em
1. พระองค์ทรงความอัศจรรย์ มากมายสุดเกินจะบรรยาย ...
พระเจ้าขอทรงลุกขึ้น : ช้า, คีย์ Em
พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นต่อกร พระเจ้าเพราะศัตรูมากเกินกำลัง ...
พระเจ้าข้านมัสการ : ช้า, คีย์ D
พระเจ้า ข้านมัสการ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ ด้วยสิ้นสุดกำลัง ...
พระเจ้าข้าโปรดอภัย : ช้า, คีย์ Em
ข้าพระองค์ มิได้รัก ด้วยสุดใจ พระ เจ้า โปรดอภัย ...
พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง (God Will Make A Way) : ช้า, คีย์ G
1.พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง ในระหว่างคืนวันที่มืดมน ...
พระเจ้าดีตลอดเวลา (God Is Good All the Time) : เร็ว, คีย์ E
**พระเจ้าดี ตลอดเวลา ทรงใส่บทเพลงสรรเสริญ อยู่ในใจของฉัน ...
พระเจ้าดี (God is good) : เร็ว, คีย์ Em
*พระเจ้าดี พวกเราสรรเสริญว่า พระเจ้าดี เรามาฉลอง ...
พระเจ้าทรงนำชัย : เร็ว, คีย์ A
* พระเจ้าทรงนำชัย พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ...
พระเจ้าทรงประทาน : ช้า, คีย์ G
พระเจ้าทรงประทาน พระนามเหนือนามใดใด ...

ค้นหาตามตัวอักษร