พบเพลงที่มี "พ" 222 เพลง

พรจงมีที่นามแห่งพระองค์ (Blessed be the Name of the Lord) : เร็ว, คีย์ D
พรจงมีที่นามแห่งพระองค์ ผู้ทรงสมควรการบูชา..และชื่นชม ...
พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้ : เร็ว, คีย์ F
พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้ ใครเปรียบได้ ใครเปรียบได้ ...
พระคริสตธรรมคัมภีร์ : เร็ว, คีย์ G
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่จะกล่าวถึงนี้เป็นคัมภีร์ใหม่ ...
พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต : ช้า, คีย์ C
พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า ทรงเป็นสง่าราศี ...
พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ออกมาช่วยข้า : ช้า, คีย์ A
พระคริสต์ยื่น พระหัตถ์ออกมา ช่วยข้า ...
พระคุณพระเจ้า (Amazing grace) : ช้า, คีย์ G
พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน ...
พระคุณพระเจ้า : ช้า, คีย์ C
1.พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน ...
พระเจ้าของฉันแสนดี (My God Is A Good God) : เร็ว, คีย์ F
1.พระเจ้าของฉันแสนดี ทรงแสนดี พระเจ้าของฉันแสนดี ทรงแสนดี ...
พระเจ้าของทุกสิ่ง : เร็ว, คีย์ B
สรรพสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า สรรพสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ สรรพสิ่งภายใต้แผ่นดินต่างร้องว่า........ ...
พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่ (Awesome God) : เร็ว, คีย์ C
พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่ ทรงครอบครองอยู่เหนือสวรรค์ ...

ค้นหาตามตัวอักษร